Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - ,,De pas gehouden parlementsverkiezingen bieden ons opnieuw een goede kans om economische groei bovenaan de nationale agenda te plaatsen”, schrijft president ad-interim van de Centrale Bank, Jerry Hasselmeyer, in zijn verslag bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal 2016.

cbcs

,,De glansloze prestaties van de economie, zowel op Curaçao als op Sint Maarten, moeten ons herinneren aan de zeer noodzakelijke structurele hervormingen.” Deze hervormingen moeten volgens de president het grondwerk leggen voor een hoger economisch groeipad.
,,Alleen door middel van een hoger groeipad zijn wij in staat de nodige budgettaire ruimte te scheppen beleid te voeren om de sociale uitdagingen aan te gaan.” De maatregelen die op Curaçao vereist zijn, betreffen volgens Hasselmeyer onder andere het verminderen van de administratieve lasten in het overheidsapparaat en het verlagen van de kosten van zakendoen (‘cost of doing business’).
Want die noodzakelijk geachte groei van de economie blijft voorlopig nog uit. Althans in de eerste helft van dit jaar. Volgens het kwartaalbericht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) registreerde de monetaire unie een economische krimp in de periode april tot en met juni van 2016, aangezien het reële bbp (bruto binnenlands product) van zowel Curaçao als Sint Maarten afnam.
Voor Curaçao is dat het tweede achtereenvolgende kwartaal. Op Curaçao daalde de reële productie met 0,2 procent in het tweede kwartaal van 2016, terwijl de economie van Sint Maarten met 0,3 procent kromp. Beide landen registreerden een negatieve inflatie van -0,2 procent als gevolg van de daling in internationale olieprijzen die een sterk effect had op de prijsontwikkeling.
,,In beide landen was de prestatie van de toeristische sector gedurende het tweede kwartaal van 2016 teleurstellend,” aldus de CBCS. Op Sint Maarten waren de voornaamste redenen de zorgen over een mogelijke uitbraak van het zikavirus en de toegenomen concurrentie uit de regio. ,,De zorgen over een uitbraak van zika zijn tijdelijk van aard. De toegenomen regionale concurrentie daarentegen vereist de ontwikkeling en uitvoering van een strategie om het toeristisch product van Sint Maarten verder te versterken en te verbeteren.” Deze strategie dient door zowel de publieke als de private sector te worden gesteund. Hoewel de oprichting van een ‘Tourism Authority’ een stap in de goede richting is, dient die entiteit nog operationeel te worden.
In het geval van Curaçao kan het negatieve resultaat in de toerismesector volgens de CBCS-top voornamelijk worden toegeschreven aan de sterke daling in de Venezolaanse markt als gevolg van de economische en politieke tegenwind in dit land. ,,Hierdoor zijn er verschillende inspanningen gaande om meer bezoekers aan te trekken uit voornamelijk Noord-Amerika en Europa om de daling in het aantal Venezolaanse toeristen te compenseren.” Naast deze marketinginspanningen moet Curaçao naar het deskundig oordeel van de CBCS dus vooral ook structurele maatregelen nemen om haar concurrentiepositie in de regio als een aantrekkelijke vakantiebestemming en vestigingsplaats voor toerisme-gerelateerde investeringen te versterken.