Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De kustwacht heeft afgelopen woensdag 398 kilo marihuana onderschept op een go-fast. De opvarenden - twee Jamaicanen en een Nederlander - zijn aangehouden en overgedragen aan de politie.

marihuana

Het Dash-8 patrouillevliegtuig van de kustwacht, die net terug is van Haïti waar assistentie werd verleend na de passage van orkaan Matthew, detecteerde woensdag een verdacht vaartuig op ongeveer 40 mijl ten noordwesten van Curaçao. Het Reddings- en Coördinatie Centrum (RCC) werd ingelicht en de cutter Panter van Aruba en Jaguar van Curaçao werden die richting opgestuurd om de zaak verder te onderzoeken. Twee SuperRhibs vanuit Steunpunt Curaçao rukten ook uit ter ondersteuning. In de nachtelijke uren lukte het om de go-fast te onderscheppen. Aan boord werd 398 kilo marihuana aangetroffen. De drie opvarenden werden meteen aangehouden. Samen met het vaartuig en de verdovende middelen zijn ze naar het steunpunt te Parera gebracht waar de verdachten en de drugs aan de politie zijn overgedragen.