Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Wat hem al jaren wordt verzocht en geadviseerd - sinds hij in 2013 officieel als verdachte werd gekenmerkt in de zaak Babel - lijkt nu te gaan gebeuren: oud-premier Gerrit Schotte (MFK) treedt terug als Statenlid. schotte Of dit een tijdelijke of permanente stap is, is vooralsnog onduidelijk. Ondertussen blijft Schotte wel leider van de partij MFK.
Dat heeft Schotte gisteren tijdens een persconferentie in het partijkantoor van MFK bekendgemaakt.
Tijdens de persconferentie liet Schotte weten met dit besluit te hopen dat zijn partij ‘conform de wens van het volk zoals is gebleken bij de Statenverkiezingen van 5 oktober’ deel kan uitmaken van de regering. ,,Ik wil geen obstakel zijn”, aldus Schotte. ,,Er is publiekelijk verklaard dat ik een obstakel zou zijn om met MFK onderhandelingen te voeren en om MFK deel uit te laten maken van de regering, ondanks het feit dat de gemeenschap dit overduidelijk wel wil. Ik zou een obstakel zijn vanwege de politieke vervolging tegen mijn persoon. We vertrouwen erop dat mijn vrouw en ik binnenkort van alle strafbare feiten worden vrijgesproken.”
Wat er gebeurt als MFK - ondanks het terugtreden van de leider - toch geen deel uit gaat maken van de nieuwe regering, bleef gisteren onduidelijk. Wel gaf Schotte te kennen dat in dat geval duidelijk wordt dat er voorafgaand aan de verkiezingen van vorige week door bepaalde partijen al afspraken zijn gemaakt om een regering te vormen. Er kwam gisteren ook geen duidelijk antwoord op de vraag of het besluit van Schotte om terug te treden tijdelijk is. ,,Ik ben bereid op te stappen. Mijn enige doel is een bijdrage te leveren aan de formatie van een regering waar het volk voor heeft gekozen. Ik wil geen obstakel zijn. En terwijl ik mijn persoonlijke situatie oplos, wil ik MFK een bijdrage laten leveren aan ons land, zoals wij hebben gepropageerd in ons partijprogramma.”
Het is voor Schotte onbegrijpelijk dat hij met zijn MFK, die met de laatste verkiezingen 12.671 stemmen heeft behaald, mogelijk geen deel zal uitmaken van een nieuwe regering. ,,En het is ook heel raar dat een partij die vier zetels heeft en 168 stemmen meer dan MFK, die gedurende vier jaren samen met MFK in de oppositie heeft gezeten en het lijden van het volk van dichtbij heeft meegemaakt, nu denkt dat het volk een regering wil met daarin drie van de partijen die de laatste vier jaren hebben geregeerd en tijdens hun periode de economie hebben lamgelegd en daarmee armoede en werkloosheid hebben gecreëerd”, aldus de leider van MFK. Er is, zo liet hij weten, geen enkel moment een oriëntatiegesprek gevoerd met MFK om een andere formatie te overwegen.
Het al dan niet tijdelijk terugtreden van Schotte uit de Staten lijkt op een laatste wanhopige poging van de voor witwassen en ambtelijke corruptie veroordeelde oud-premier om deel uit te maken van de nieuwe regering van Curaçao. Voor de tweede keer komt Schotte met zijn MFK als tweede grootste partij uit de verkiezingen, maar wordt hij buitengesloten bij het vormen van een regering. Daarmee wordt, zo stellen andere partijen die tot elkaar zijn gekomen om een nieuwe regering te vormen, een duidelijk signaal afgegeven dat er binnen de regering geen plaats is voor een veroordeelde.