Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De militairen in het Caribisch gebied zijn voorbereid op inzet indien dit nodig blijkt met de komst van orkaan Matthew. Dat is gisteren bekendgemaakt.
Hulpverlening voor, tijdens en na de passage van een tropisch weersysteem is een van de hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied; dit geldt voor het evacueren van mensen, het vrijmaken van wegen na wateroverlast, het opruimen van puin en meer. De mariniers van het 32e ‘raiding squadron’ en de militairen van de landmachtcompagnie, de Arubaanse en Curaçaose Militie staan nu gereed voor inzet.

defensie