Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Clean Up 2016 heeft tussen de twintig- en dertigduizend kilo afval opgeleverd. afvalDat bevestigt Corine Senior namens de organisatie van de stichting die de landelijke schoonmaakactie organiseerde.
Bij het ter perse gaan van deze krant was het exacte aantal kilo’s niet bekend, omdat Selikor nog niet had bericht over de weging van de laatste vuilniswagen. Wel is bekend dat er tot dus toe meer dan twintigduizend kilo is opgehaald.
Dit aantal is beduidend minder dan vorig jaar, toen het tienvoudige in gewicht werd opgehaald en de half miljoen kilo in 2014. Echter benadrukt Senior dat er absoluut geen vergelijking mag worden getrokken met voorgaande jaren, omdat de focus dit jaar lag op het veel lichtere zwerfvuil, terwijl er vorige jaren ook koelkasten, wasmachines en zwaar bouwmateriaal werd verzameld.
Volgens de stichting is het aantal kubieke meters aan verzameld afval wel relatief gelijk of iets minder als vorige edities. Volgens Senior kan er niet gesteld worden dat het eiland, voorafgaand aan de schoonmaakactie afgelopen zaterdag, schoner was dan voorgaande jaren. Wel is het zo dat diverse politieke partijen de afgelopen tijd hun eigen schoonmaakacties hebben georganiseerd. Ook is Selikor de afgelopen maanden bezig geweest met een grootschalige schoonmaak in de wijken en langs de wegen, in een project waarvoor het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) geld heeft uitgetrokken.
Curaçao Clean Up stelt dat de grootste winst, naast het opgehaalde zwerfvuil, is dat de bewustwording onder bevolking iets is gegroeid, met name onder jongeren. Meer dan zeshonderd scholieren namen afgelopen weekend als vrijwilliger deel aan de actie. Of dit uiteindelijk tot minder zwerfvuil zal leiden, moet volgens Senior nog maar blijken. ,,Je ziet dat mensen blijven dumpen, bijvoorbeeld langs snèks en dan waait het alle kanten op. Er worden nog steeds veel plastic bekers en borden gebruikt die dan weggegooid worden. En we zien ook nog steeds niet het einde van foambakken, die zijn dramatisch voor het milieu, omdat ze heel snel in stukjes uit elkaar vallen.”