Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang - tevens leider van de nieuwe partij Un Kòrsou Hustu - heeft gisteren aangifte gedaan tegen Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) voor ‘mogelijke verduistering’ van gelden. wielsprinsjesdag
Leeflang doet de aangifte naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek dat de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in opdracht van minister-president Ben Whiteman, partijgenoot van Wiels, uitvoerde. In juli berichtte deze krant al uitgebreid over dit vierde rapport op rij dat opnieuw een alarmerend beeld schetst van het functioneren van Wiels bij Kas di Kòrsou, het Curaçaohuis. De Statenleden ontvangen het rapport pas op 1 augustus.
Behalve de desastreuze gevolgen van een reorganisatie, budgetoverschrijdingen en onverantwoorde declaraties van de Gevolmachtigde minister, constateren de Soab-onderzoekers dat een bedrag van 235.000 euro zoek lijkt. Het bedrag is volgens de boekhouding niet uitgegeven, maar is ook niet terug te vinden op de bankrekening. ,,Een fors bedrag”, schrijft Leeflang in haar aangifte aan procureur-generaal (PG) Guus Schram. ,,Een door mij aangevraagde Statenvergadering, waarin de minister-president verantwoording zou moeten afleggen, is geschorst en nooit hervat. Als volksvertegenwoordiger rest mij dan ook geen andere manier om mij bij eed aangenomen plicht na te komen en de zaak te laten onderzoeken. Immers over acht dagen zijn de Statenverkiezingen en zal het huidige parlement niet meer in staat zijn zich over de zaak te buigen.”
Leeflang zegt desgevraagd dat zij de aangifte vorige week had willen doen, maar dat heeft uitgesteld vanwege de algehele staking en de chaos die daardoor op het eiland ontstond. ,,Nu is de rust teruggekeerd.” Zij protesteerde bij de opening van het nieuwe Statenjaar ook al omdat het afgelopen jaar verschillende aangevraagde vergaderingen nooit werden opgeroepen. ,,Het parlement lijkt wel een theater”, zegt Leeflang. ,,Er worden allerlei trucjes toegepast om vergaderingen niet door te laten gaan.”
Op hun vragen naar aanleiding van een eerder rapport over het wanbeleid van Wiels kregen de Statenleden nooit antwoord van minister-president Whiteman. ,,Hij vroeg twee weken de tijd, maar kwam in plaats van met antwoorden met een nieuw rapport dat hij weken voor ons verborgen had gehouden.”