Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De directie van Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Klinika Capriles kan niet garanderen dat er eind oktober wel geld is om de salarissen van werknemers te betalen. Met de oplossing die gisteren door minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voor deze maand werd gevonden, zakt de kliniek nog dieper in de financiële problemen.

capriles
Dat zei directeur Waldi Oostburg gistermiddag tijdens een in de haast belegde persconferentie. Ongeveer 120 van de 250 personeelsleden van Klinika Capriles legden gisterochtend het werk neer toen eerder deze week bleek dat er geen geld was om hun salaris uit te keren. Na tussenkomst van minister Victorina werd besloten dat van het maandelijkse budget van 1,6 miljoen gulden dat het psychiatrisch ziekenhuis krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), 300.000 direct aan het personeel wordt betaald. ,,We komen al niet uit met het budget, nu verzuipen we helemaal”, zegt Oostburg.
De kliniek vecht al jaren tegen financiële problemen en trekt daarover ook keer op keer aan de bel bij de overheid. In 2014 was er een exploitatietekort van 7 miljoen gulden. Maar nadat het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) anderhalve maand geleden beslag liet leggen, is de toestand extra kritiek. Het beslag volgt op een uitspraak van de rechter in 2015 die Klinika Capriles veroordeelde om een schuld van 6 miljoen gulden aan onbetaalde VUT-premies en duurtetoeslagen aan APC terug te betalen. Een erfenis uit de negentiger jaren van de overgang van een overheidsorganisatie naar een zelfstandige stichting, aldus Oostburg. ,,Het gaat om ex-werknemers, mensen die niet bij ons in dienst zijn. Wij krijgen rekeningen van het APC voor bedragen die niet in het tarief zijn verwerkt. Wij willen wel betalen, maar pas als we daarvoor geld hebben gekregen.” De pensioenpremies heeft de kliniek wel altijd afgedragen.
Maar het grootste probleem van het psychiatrisch ziekenhuis is de al jaren durende onzekerheid. Verschillende rapporten zeggen steeds weer hetzelfde. ,,De overheid moet aangeven wat Klinika Capriles aan zorg moet leveren en op welk niveau, een prijs vaststellen en de SVB opdracht geven om ons dat te betalen.” Oostburg betreurt het dat minister Victorina nu de directie van de kliniek de zwarte piet voor de precaire financiële situatie toespeelt. ,,Op 30 augustus hebben we een rapport ondertekend dat is geschreven in opdracht van de minister zelf na een onderzoek door een deskundige. Als de minister de aanbevelingen had uitgevoerd, was dit allemaal niet nodig geweest. Maar hij heeft niets met zijn eigen rapport gedaan.”
Het huidige budget van 1,6 miljoen gulden is niet voldoende om de kwaliteit van zorg te bieden die wordt verwacht van de kliniek met 190 kamers en onder andere een polikliniek en dagbehandeling. De directie heeft al flink bezuinigd, maar nooit op de zorg, wel bijvoorbeeld op onderhoud. ,,We geven daaraan in plaats van 8.000 gulden, 2.000 gulden per maand uit. Dat zie je ook. Het gebouw gaat langzaam maar zeker achteruit. Men eist een hoge kwaliteit voor weinig geld.”