Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Niet alleen verantwoordelijken binnen de overheids-nv’s moeten volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoording afleggen over het wanbeleid dat in het rapport-Willems is vastgesteld, ook de rol van de externe adviseurs moet nader onderzocht worden.

devries

Daarmee doelt het OM op accountants en advocaten die het wanbeleid hebben gefaciliteerd en daarbij over de schreef zijn gegaan. ,,Deze adviseurs kunnen medeverantwoordelijk zijn voor het wanbeleid en medeaansprakelijk voor de veroorzaakte schade”, zo staat in het verzoek van het OM aan het Hof om iemand aan te wijzen die de miljoenenschade kan inventariseren en kan verhalen op de schuldigen.
Twee adviseurs worden bij naam en toenaam genoemd, te weten de ‘certified fraud examinator’, Terry Hernandez en advocaat Eric de Vries.
,,Hernandez is op structurele wijze ernstig over de schreef gegaan bij het assisteren van de ‘massaontslagen’ die zich kort na 10-10-‘10 voltrokken hebben. Drs. T.K. Hernandez is hierbij in de optiek van het OM medeaansprakelijk te achten voor de schade van de verschillende overheids-nv’s ten gevolge van de onterechte ontslagen. Immers, deze ontslagen hebben plaatsgevonden mede op basis van malafide rapporten van deze ‘certified fraud examinator’”, aldus het OM, dat vervolgt: ,,Een andere externe adviseur die wanbeleid gefaciliteerd heeft en in de optiek van het OM over de schreef gegaan is, is mr. E.R. de Vries van HBN Law.”
Bij Hernandez wordt verwezen naar tuchtuitspraken door de Accountantskamer. (Hij wordt uiteindelijk in drie tuchtzaken veroordeeld, red.). Ook werd er een klacht ingediend bij de Amerikaanse Association of Certified Faud Examiners (ACFE). Na indiening van de klacht bij ACFE schreef Hernandez zich daar uit waardoor het volgens het OM ‘niet tot behandeling van de klacht tegen hem is gekomen’. Het OM concludeert: ,,Hernandez heeft al met al een zeer kwalijke rol gespeeld bij de onheuse ontslagen en er lijken goede gronden te zijn om hem mede aansprakelijk te houden voor de door Aqualectra terzake geleden schade.”