Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 36-jarige vrouw C.C.M. is gisteren aangehouden in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) door leden van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Zij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering van een deel van een door het ministerie van Financiën in 2012 verstrekte subsidie van 450.000 gulden aan de Fundashon pa Optimalisashon di Bario di Steenrijk i Divi Divi. Volgens de minister van Financiën, José Jardim, had het subsidiebedrag 75.000 gulden moeten bedragen, zo heeft hij vorig jaar in een brief aan de Staten uitgelegd. Hij kondigde toen al een onderzoek aan en bracht de kwestie onder de aandacht van het OM. Onder leiding van de rechter-commissaris (RC) zijn er door leden van het RST gistermorgen drie huiszoekingen gedaan in een woning in Santa Maria, een kantoorpand in Saliña en een kantoorpand in Brievengat. Hierbij zijn onder meer documenten en administratie in beslag genomen. Op Saliña is er bij het kantoor van Speedy beveiliging van de voormalige MFK-minister George Jamaloodin van Financiën huiszoeking verricht. Jamaloodin wilde desgevraagd geen commentaar hierop leveren.
Jardim baseerde zich op een onderzoek uitgevoerd door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). Jardim komt tot het bedrag van 75.000 gulden na het laten uitkomen van een aanvullend advies door Atelier Lobo & Raymann die de waarde van de uitgevoerde werkzaamheden ‘globaal raamt’ op dit bedrag.