Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Eén van de punten die door het Openbaar Ministerie naar voren is gebracht als reden om Eric Garcia langer vast te houden, is het feit dat de rechtsorde geschokt is geraakt door de verduistering van de oud-Girobank-directeur. Dat heeft Norman Serphos, de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) tegenover deze krant bekendgemaakt.
Een ander punt dat voor het OM meewoog, is dat de gevangenhouding van de bankier in het belang van het onderzoek diende.
Garcia werd op 20 juli na aankomst op luchthaven Hato aangehouden. De ex-bankdirecteur wordt ervan verdacht meer dan tien miljoen dollar te hebben verduisterd bij de afwikkeling van het faillissement van Banco Maracaibo, waarbij hij als een van de curatoren betrokken was. Banco Maracaibo nv - toentertijd gelegen in het WTC te Piscadera - werd in 1994 door het Gerecht in Eerste Aanleg in staat van faillissement verklaard. Garcia werd in deze zaak als curator benoemd en twee maanden later volgde Rob Blaauw. Bij dit faillissement zou Garcia geld - ruim tien miljoen dollar - van de faillissementsrekening naar een andere rekening hebben weggesluisd en zou hij deze verduistering vervolgens door vervalste documenten hebben getracht te verbergen.
Na de aanhouding van de oud-Girobankdirecteur op 20 juli hebben onder leiding van de rechter-commissaris twee huiszoekingen plaatsgevonden in de woning en het kantoor van Garcia te Groot Davelaar. Hierbij zijn onder andere documenten en andere artikelen die in het belang van het onderzoek dienen, in beslag genomen.
Na reeds twee keer zijn detentie te hebben verlengd, werd op 9 augustus door de rechtercommissaris besloten om de gevangenhouding van Garcia voor nog eens zestig dagen te verlengen.

garcia