Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het mismanagement bij het Curaçaohuis in Den Haag is nog veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen.

curacaohuis
Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat Soab (Stichting Overheidsaccountantsbureau) in opdracht van minister-president Ben Whiteman (PS) heeft gedaan en waarvan de uitkomsten (‘managementletter’) al een paar maanden in zijn bezit zijn, maar nog niet naar buiten zijn gebracht, aldus welingelichte bronnen tegenover deze krant.
De rapporteurs die ter plaatse onderzoek hebben gedaan, waarschuwen dat de huidige situatie grote financiële risico’s voor het land met zich meebrengt, maar ook schadelijk kan zijn voor de reputatie van Curaçao.
De door Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (eveneens PS) na haar aantreden in juni 2013 doorgevoerde reorganisatie, blijkt desastreuze gevolgen te hebben gehad voor het financieel beheer. Onder haar bewind is juist op dat terrein veel deskundigheid verloren gegaan, terwijl vastgelegde procedures categorisch worden genegeerd.
Door het ontslaan of ‘herplaatsen’ van gekwalificeerde medewerkers, het negeren van wettelijk voorgeschreven procedures, de vermenging van uitvoerende en toezichthoudende functies en de concentratie van macht bij Wiels, is er van interne controle nauwelijks sprake.
Maar ook externe controle achteraf - zoals nu door Soab - levert geen waarheidsgetrouw beeld van de financiële huishouding van Kas di Kòrsou, omdat relevante documenten (zoals offertes, facturen en bankafschriften) ontbreken. Zo lijkt er een bedrag van 235.000 euro zoek: volgens de boekhouding is dat geld niet uitgegeven, maar het is ook niet terug te vinden op de bankrekening.
Voorts zijn er betalingen verricht waarvoor de begunstigde geen tegenprestatie heeft geleverd. Opmerkelijk groot zijn de geconstateerde budgetoverschrijdingen. In 2014 en 2015 is 1,2 miljoen gulden meer aan het inhuren van uitzendkrachten uitgegeven dan begroot. Goederen die - blijkens betalingen - op rekening van het kabinet zijn aangeschaft, zijn niet terug te vinden op de inventarisatie, zodat niet kan worden vastgesteld of deze zich er nog bevinden.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).