Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na een mislukte veiling in juni waarbij - ondanks een goede opkomst - niet is ingegaan op de inzetprijs voor de woningen van La Privada, organiseert notariskantoor Van der Pluijm-Vrede op 12 augustus weer een veiling waarbij veertien huizen op het luxueuze resort opnieuw onder de hamer gaan.


laprivadaIn mei schreef deze krant over de massaveiling bij La Privada, waarbij toentertijd zestien huizen, gevestigd op het resort La Privada in Vredenberg, op 8 juni 2016 om 14.00 uur geveild zouden worden. Notariskantoor Van der Pluijm-Vrede was ook toen belast met de veiling die in juni in de La Belle Alliance-zaal van het Avila Beach Hotel plaatsvond. De totale inzetprijs voor de zestien woningen was 4.001.100 dollar.
In een advertentie geplaatst onder andere in deze krant, is de lijst met huizen wederom gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een nieuwe eigenaar niet verplicht is alle woningen te kopen. Zo staat onderaan de lijst met te veilen woningen: ,,De executant behoudt zich het recht voor om de registergoederen als omschreven sub 2.a tot en met 2.n te verkopen in kavels, bestaande uit ieder mogelijke combinatie van registergoederen en om over te gaan tot een voorlopige toewijzing van deze kavels.”
De bouw van de woningen op het resort La Privada is twintig jaar geleden begonnen. Projectontwikkelaar is Terra Tropical Development and Real Estate Company - opgericht in oktober 2009 - met Robert ‘Rob’ Jansen als directeur. Het resort heeft in totaal 51 kavels, waarvan 25 door Jansen via Terra Tropical zijn gekocht. Van deze 25 werden 16 kavels bebouwd en verhuurd. De meeste van deze kavels worden nu wederom geveild.
In de advertentie geeft het notariskantoor aan dat de veilcondities vanaf 14 dagen voor de veiling ter inzage bij het notariskantoor liggen. Deze condities houden onder meer in dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere vorm van zekerheid stelt. Ook wordt als voorwaarde gesteld dat iedere bieder zich moet identificeren.
Tot uiterlijk twee weken voor de dag van de veiling bestaat de mogelijkheid om onderhands een bod uit te brengen bij de notaris.