Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een felle verklaring neemt Statenlid Armin Konket (PAR) stelling tegen de roep om een nieuw referendum van advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Chester Peterson. kfoNamens hun groepering Kòrsou Fuerte i Outónomo (FKO) betoogden zij vorige week dat het referendum van 2009 over de invulling van de autonome status niet eerlijk is verlopen, onder andere omdat de ‘ja’-campagne zou zijn gefinancierd met geld van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
Konket noemt in zijn verklaring geen namen, maar spreekt steeds over ‘de heren advocaten’. KFO probeert de bevolking voor de gek te houden, aldus het parlementslid. Hij noemt een aantal argumenten waarom een nieuw referendum onzinnig is. Ten eerste is het tegen het algemeen belang van Curaçao. ,,De bevolking heeft zes zware jaren achter de rug, doordat de regering van MFK, PS en MAN het twee jaar lang heeft gemarteld met een premier die vast in zijn eigen fantasie en leugens geloofde.”
Het Statenlid haalt een aantal misstappen van de regering Schotte aan: aanvallen op de gouverneur, het Openbaar Ministerie (OM), de Centrale Bank en veiligheidsdienst VDC.
Onlangs is uit de civiele enquête nog gebleken dat er 260 miljoen gulden is ‘verdampt’ door overheids-nv’s Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK) naar hun hand te zetten, vervolgt hij. Het gevolg was dat het kabinet van PS, PAIS, PNP en Sulvaran na 2012 de zaken recht moest zetten en pijnlijke maatregelen moest nemen. Maar ondertussen is enorme schade aangericht aan de economie en de sociale structuren, aldus Konket. ,,Het is nu niet de tijd om de ja of nee-discussie opnieuw te gaan voeren. De heren advocaten kun je niet serieus nemen en zijn niet eerlijk.”
Verder wijst het PAR-Statenlid erop dat het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), waar Sulvaran en Peterson zich op baseren, al zes jaar oud is. Niet alleen halen ze daarmee oude koeien uit de sloot om een nieuw referendum bij de bevolking ‘door de strot te duwen’, ze geven ook een verkeerde voorstelling van zaken. De ARC onderzocht de informatiecampagnes van de Bestuurscolleges (BC) voor de verkiezingen van 2007 (over de afwijzing van de slotverklaring) en het referendum van 2009 (over de ja-optie). De conclusie was dat er geen wet is die het gebruik van overheidsgeld verbiedt. Dus kan het ook niet illegaal zijn, zegt Konket.
Zijn derde punt is dat ‘de heren advocaten’ met twee maten meten. Het is hun bedoeling om de PAR en andere partijen schade toe te brengen met valse stellingen. ,,Leugens hebben in het verleden gewerkt, dus dat zal nu ook wel zo zijn”, verwoordt Konket de vermeende gedachtegang van Sulvaran en Peterson. Hun stelling dat er in 2009 geld ‘gestolen’ is voor een ‘illegale’ campagne komt voort uit hun eigen fantasie. Want het college van 2007 deed precies hetzelfde voor de verkiezingen van 2007, maar die conclusie trekken ze niet. En over de verdwenen 260 miljoen gulden bij RdK hoor je ze helemaal niet, aldus Konket. Verwijzend naar de zaak Babel, waarin hun cliënt Schotte is veroordeeld, vindt het Statenlid het ook merkwaardig dat ‘de heren advocaten’ er kennelijk geen moeite mee hebben dat een politicus zich laat omkopen tijdens een verkiezingscampagne en mensen geld geeft in ruil voor gunsten ten koste van de gemeenschap.
Tot slot stelt Konket dat het beter is samen te werken met Nederland dan de confrontatie te zoeken. Zijn partij PAR houdt vast aan de staatkundige banden in het Koninkrijk, omdat dit gunstig is voor Curaçao.