Van onze correspondent
Oranjestad - Het onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘fast ferry’-verbinding tussen Aruba, Bonaire en Curaçao is klaar. ,,Het rapport wordt binnenkort aan de Staten van Aruba overhandigd en na het reces aan de regering”, vertelt Statenlid Andin Bikker (PDR).

fastferryHij is een van de trekkers van het eerste uur van dit plan. ,,De komst van een fast ferry-dienst tussen de ABC-eilanden is weer een stap dichterbij gekomen. Ook de Bovenwindse Eilanden hebben interesse in het aanleggen van een dienst onderling en zijn meegenomen in het onderzoek.”
Bikker staat niet alleen in zijn wens voor een snelle bootverbinding tussen de ABC-eilanden. Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op Sint Maarten, begin januari 2016, is de wens voor een fast ferry-dienst nogmaals onderstreept. Eind 2015 is via Fondo Desaroyo Aruba (FDA) opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie.