Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ze hebben de inhoud van het rapport nog niet gelezen, maar als er inderdaad miljoenen guldens ‘verdampt’ zijn bij overheids-nv’s Aqualectra en Refneria di Kòrsou (RdK) dan vinden verschillende fractieleiders van de Curaçaose politieke partijen dat degenen die daarvoor verantwoordelijk waren, gestraft moeten worden.

aqualectraMaar over de manier waarop verschillen zij van mening.
Oud-rechter Huub Willems onderzocht in opdracht van het Hof van Justitie de situatie bij de overheids-nv’s Aqualectra, Refineria di Kòrsou (RdK) en Curoil ten tijde van kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) van 10 oktober 2010 tot eind 2012. Deze krant berichtte gisteren naar aanleiding van het eindverslag dat ‘door wanbeleid er op grote schaal met geld is gesmeten bij met name Aqualectra en RdK’. De Raden van Commissarissen (RvC) ‘trokken alle macht en zeggenschap naar zich toe en hebben de bestuursfuncties aan alle zittende of nieuw aangetreden bestuurders ontnomen’. Als gevolg van het wanbeleid verkeerde Aqualectra lange tijd aan de rand van de financiële afgrond en ‘verdampte’ er bij RdK 262 miljoen gulden.
In een brief aan minister-president Ben Whiteman (PS) uit onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang zich fel. Leeflang vindt dat de regering onmiddellijk ‘uit naam van de Curaçaose bevolking’ beslag moet laten leggen op de bankrekeningen en andere bezittingen van alle politici die verantwoordelijk zijn voor het verduisteren van de miljoenen bij de twee overheids-nv’s. Bovendien moet er een proces aangespannen worden tegen diegenen die destijds deel uitmaakten van de RvC. ,,Realiseert u zich dat als u geen actie onderneemt, u en uw kabinet, nu het bewijs er zwart op wit is, ook verantwoordelijk zijn voor de verduistering van de miljoenen van het Curaçaose volk?”, vraagt het Statenlid haar minister-president.
Zo ver wil Alex Rosaria, fractieleider van PAIS, niet gaan. ,,Wie verantwoordelijk is voor het wanbeleid moet daarvoor betalen, maar als Statenlid wil en kan ik niet komen aan de bankrekening van mensen. We moeten de bestaande procedures volgen. De rechter beslist.” Voor Rosaria is het rapport van Willems geen verrassing. ,,In de Staten noemde ik het keer op keer ‘vudu finance’. Er moesten pijnlijke maatregelen worden genomen om uit die moeilijke periode te komen. Niet ten koste van diegenen die voor het wanbeleid verantwoordelijk waren, maar ten koste van de bevolking. We moeten wanbeleid en corruptie bestrijden. Het is bewezen dat dat lijdt tot verpaupering van de bevolking.” Zijn partij PAIS zal vasthouden aan het principe dat nv’s zoveel mogelijk zonder politieke bemoeienis moeten functioneren. De wetgeving voor aansprakelijkheid die zijn partij heeft ingediend moet worden goedgekeurd. ,,Maar het wordt ook tijd dat we die aansprakelijkheid verbreden. Als bij een minister een document binnenkomt dat om actie vraagt en hij doet er niets mee, dan is dat geen corruptie maar mogelijk wel wanbeleid. Dat is nu nog niet in de wetgeving vastgelegd.”