Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK), en een delegatie van ondernemers overhandigden onlangs het rapport ‘Tax and duty free-shopping in Curaçao’ aan minister José Jardim van Financiën. kvk5
Dit onderzoek werd verricht in het kader van een evaluatie en stimulans voor de concurrerende positie van Curaçao voor wat betreft het koopgedrag van toeristen in onze regio in het algemeen en op Curaçao in het bijzonder. Hieruit is gebleken dat toeristen vanwege de belasting- en accijnstarieven en het geringe aanbod van bekende merken op Curaçao, minder uitgeven.
Om een impuls te geven aan een economische groei op Curaçao wordt in het rapport voorgesteld om Curaçao als een centrum voor ‘tax and duty free-shopping’ in de markt te zetten. ,,Door dit te doen kunnen wij beter concurreren met landen in de regio, cruiseschepen en luchthavens. Cruiseschepen zijn hedendaags een grote ‘taks free shopping mall’ geworden, terwijl ‘tax and duty free-shopping’ op luchthavens ook een grote concurrentie vormen voor lokale winkels”, zo staat in het rapport.

Door Curaçao een ‘tax and duty free-shoppingcentrum’ te maken en zodanig te promoten, zal het aanbod van merkproducten op Curaçao verhogen en het kopen op het eiland aantrekkelijk maken, aldus het rapport. ,,Dit initiatief zal een directe impuls geven aan de detailhandel, toeristische industrie, horeca en nieuwe werkgelegenheden creëren. Dit initiatief zal tevens vermijden dat winkels hun deuren moeten sluiten vanwege externe concurrentie. Afhankelijk van welke implementatiestrategie gekozen wordt, wordt geschat dat dit initiatief meer inkomsten voor de fiscus zal genereren dan nu het geval is en indien geen aanpassingen gedaan worden aan de huidige structuren.”
In eerste instantie is ‘tax and duty free-shopping’ voor producten waarvan bewezen kan worden dat deze voor gebruik in het buitenland bestemd zijn. Dit kan bijvoorbeeld door na aankoop een geldig paspoort te tonen, een heen en terug vliegticket of een ticket dat aangeeft dat men met een cruiseschip is aangekomen. ,,Op diensten en producten aangeschaft in ‘tax and duty free-shops’ voor lokaal gebruik zullen belastingen betaald en geïnd worden zoals de wet dat voorschrijft.”
Onder taxfree wordt de verkoop van producten verstaan waar geen omzetbelasting (OB) voor geïnd zal worden. ,,Op het moment is het tarief voor OB zes procent op reguliere producten en negen procent op luxe producten. Onder duty free moet worden verstaan dat producten die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland gevrijwaard zullen worden van inkomstenbelasting en accijnzen, dat in sommige gevallen samen zelfs tot 62 procent kan oplopen”, zo legt de Kamer van Koophandel in een verklaring uit.
Volgens het voorstel dat bij minister Jardim is ingediend, kunnen alleen winkels die aan alle voorwaardes van het ‘tax and duty free-programma’ voldoen, in aanmerking komen voor een vergunning. De belangrijkste voorwaarden zijn onder andere een transparante administratie dat aan de fiscale regels voldoet, dat duidelijk aangeeft welke producten ‘tax and duty free’ zijn en voor wie deze bestemd zijn, om zodoende te kunnen controleren dat deze inderdaad voor gebruik in het buitenland zijn. Ook zullen kwaliteitsnormen aan de winkels zelf en de producten die te koop aangeboden worden, gesteld moeten worden. ,,Op deze manier zal worden vermeden dat het programma op een niet bedoelde wijze aangewend zal worden. Hierdoor zal ook gestimuleerd worden dat het aanzicht en de inrichting van winkels en de kwaliteit van producten die aangeboden worden van hoge kwaliteit is.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).