Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ace Suares, tot voor kort programmamanager digitalisering onderwijs en gevraagd om het Plan Digitalisering uit te voeren, is het niet eens met het stopzetten van het project One Laptop Per Child (OLPC), waarmee een bedrag van 19 miljoen gulden was gemoeid.

olpc

De minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), heeft onlangs aangegeven met de ontwikkelingen in de tijd mee te willen gaan en het geld te willen besteden aan digitale schoolborden in de klas.
Het grootste bezwaar van Suares is dat de minister met dit besluit geheel voorbijgaat aan het educatieve doel van het OLPC-project. Suares, van het bedrijf Suares & Co. legt uit: ,,Het OLPC-project beoogt om de kinderen individueel de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen, zowel op school als buiten school, ‘s middags, in het weekend en in de vakanties. In plaats daarvan wil het ministerie miljoenen investeren in apparaten die buiten schooltijd niet gebruikt worden. Een laptop of tablet stimuleert de kinderen zelfstandig informatie op te zoeken, huiswerk te maken, en deel te nemen aan de digitale wereld. Het OLPC-project past beter binnen de principes van het funderend onderwijs (fo). Een digitaal bord is een klassikaal instrument, dat op zichzelf weinig ruimte biedt voor differentiatie. Laptops of tablets bieden meer mogelijkheden om de individuele ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen. Naast het OLPC-project was er in het Plan Digitalisering ook ruimte voor het ontwikkelen van leermiddelen en het versterken van de infrastructuur van een aantal scholen.”
Hij vindt dat de minister onterecht ervan uitgaat dat alle kinderen over een smartphone of een tablet beschikken, en dat daarom de overheid niet hoeft te voorzien in deze apparaten. Maar, zo legt de digitaal-deskundige uit: ,,Er is geen sprake van ‘gelijkheid’ onder de kinderen van Curaçao als het gaat om het hebben van een eigen ‘device’ of toegang tot het internet. OLPC poogt juist dat aspect weg te nemen en ieder kind een gelijke kans te geven. Dit is waar de regering voor gekozen heeft door het goedkeuren van het plan Digitalisering Onderwijs in juni 2015. Minister Dick denkt er anders over en daardoor worden de kinderen van rijke ouders, zoals altijd, bevoorrecht. Een gemiste kans om te investeren in de jeugd en hen voor te bereiden op de eenentwintigste eeuw.”
Hij vindt dat ouders en leerkrachten gezamenlijk beslag zouden moeten leggen op de 19 miljoen gulden die bestemd is voor het OLPC-project. Hij legt uit dat het overigens niet per se om een laptop ging - zoals de titel van het project aangeeft - maar dat, meegaand in de tijd, een tablet in plaats van een laptop tot de opties behoorde.