Van een verslaggeefsters
Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft in samenwerking met Domeinbeheer een campagne gelanceerd om illegale constructies op overheidsterreinen te bestrijden. ‘Tereno pa tur, pero na òrdu si!’ (voor iedereen een terrein, maar wel volgens de regels) is de slogan van deze campagne.
IlegelabouwTijdens een bijzondere persbijeenkomst waarbij de minister een tocht maakte langs verschillende illegale constructies, deed de bewindsvrouw gisteren uit de doeken wat de campagne precies inhoudt. Om illegale bouw tegen te gaan, heeft ze een zerotolerancebeleid (of nultolerantiebeleid, red.) geïntroduceerd. Bestaande gevallen van illegale bezetting zullen worden geëvalueerd om vervolgens te bepalen of deze gevallen kunnen worden geformaliseerd. ,,Dit gebeurt natuurlijk altijd binnen de wettelijke kaders, volgens de regels en het beleid”, aldus de VVRP-minister.
,,Het illegaal bezetten van een stuk terrein is een ernstige zaak met nog ernstigere gevolgen voor het volk”, zo liet Camelia-Römer gisteren weten. ,,Wie overheidsgebieden illegaal bezet, staat bovendien planologische ontwikkeling die in het voordeel dient van de gemeenschap in de weg.” Bij elk geval zal moeten worden vastgesteld of het gaat om een reeds bestaande of een nieuwe constructie. Dit gebeurt op basis van gedetailleerde satellietfoto’s die van elk gebied op Curaçao zijn gemaakt en waarop alle constructies, straten en terreinen die op Curaçao zijn geregistreerd, zijn vastgelegd. Met ingang van augustus wordt middels een informatiesessie de mogelijkheid gegeven om vrijwillig melding te maken van illegale bezetting en om op die manier in aanmerking te komen voor eventuele formalisering van het terrein.
Inmiddels is een website gelanceerd waarop informatie wordt gegeven over illegale constructie, het behouden van de openbare orde en de verschillende projecten van Domeinbeheer. Als extra service is ook de nieuwe telefoonlijn 08001919 geopend voor informatie voor het publiek.
www.terenopatur.com