Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het vertrouwen in politici ontbreekt totaal onder de bevolking van Curaçao. Dat blijkt uit een onderzoek naar sociale cohesie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Politieke partijen scoren het allerlaagst als er gevraagd wordt naar het vertrouwen in goede bedoelingen van instellingen en organisaties. De partijen komen niet verder dan 2,3 procent.
De regering en het parlement scoren niet veel beter met 3,8 procent en 4,1 procent. Toch geeft 63,9 procent van de respondenten aan te gaan stemmen en 25,8 procent zegt geïnteresseerd te zijn in de politiek.
Het meeste vertrouwen heeft de bevolking in de kerk, maar ook die scoort minder dan de helft (42,9 procent). Politie en onderwijs halen percentages van 26,5 en 21,2. Overigens is het vertrouwen in de medemens sowieso vrij laag. Op de stelling ‘de meeste mensen zijn te vertrouwen’ reageert maar 32 procent van de respondenten positief.
Het onderzoek van het CBS is gehouden onder 2.620 huishoudens op Curaçao tussen 6 november vorig jaar en 18 januari. Het doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van hoe het gesteld is met het gevoel van verbondenheid, sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, aldus het CBS. Het was voor het eerst dat er zo’n onderzoek is gehouden. Bij herhaling in de toekomst kunnen ontwikkelingen op het gebied van sociale cohesie worden bestudeerd.
Het vertrouwen in instellingen en mensen is dus laag. Maar er komen ook positieve resultaten naar voren. Zo is 89,2 procent van de respondenten tevreden over de relaties binnen het huishouden. Dit noemt het CBS ‘subjectief welzijn’. De meeste mensen voelen zich ook verantwoordelijk voor hun buurt (82,6 procent) en het contact met de buren (77,5 procent). Ongeveer een vijfde van de bevolking is actief in religieuze organisaties (22,1 procent), sport (20 procent) en iets minder op het gebied van cultuur (14,8 procent).
Een overgrote meerderheid (80,9 procent) vindt dat een Curaçaoënaar (Yu di Kòrsou) op het eiland geboren moet zijn en vloeiend Papiaments moet spreken (81,1 procent).

statenpolitici