Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffinaderij is verantwoordelijk voor de olievervuiling van de saliña bij Jan Kok in augustus 2012.

Dat heeft het Gerecht in Eerste Aanleg gisteren geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties (SSP), de eigenaren van het terrein tegen de raffinaderij. De Isla is veroordeeld tot het betalen van 38.300 euro voor de kosten die gemaakt zijn voor de schoonmaak en het onderzoek naar de schade. Op herhaling is een dwangsom van een half miljoen gulden vastgesteld.
Het gerecht acht bewezen dat de olie die het binnenwater is binnengestroomd afkomstig is van een ‘oil spill’ uit de terminal van de Isla bij Bullenbaai. De olie was afkomstig van zogenoemde ‘slops’ (olieresten vermengd met water, red.) uit een tank bij Bullenbaai. De afsluiter van de tank was open blijven staan, terwijl bij een controle ten onrechte was gerapporteerd dat deze dicht was. Gezien de heersende stroming en de wind op die dag, is het aannemelijk dat de olieresten de saliña bij Jan Kok hebben bereikt. Flamingo

De Isla is er niet in geslaagd bewijs te leveren voor een andere oorzaak voor de vervuiling. Bovendien was in een persbericht aanvankelijk de verantwoordelijkheid al erkend. Ook getuigenverklaringen hebben daarin geen verandering gebracht. Een beroep van Isla op de ‘geringe geldelijke waarde’ van het terrein wordt door de rechter verworpen. Een beschermd natuurgebied kan niet op economische gronden als een ‘total loss’ worden gezien.
De procedure heeft lang geduurd, omdat verschillende getuigen gehoord moesten worden en omdat de zaak tot twee keer toe is geschorst, zodat de partijen konden proberen tot een regeling te komen. Dat is niet gelukt. Isla moet nog een ‘nadere’ schadevergoeding betalen, maar die moet nog worden berekend. Daarnaast moeten er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Mocht het bedrijf toch opnieuw vervuiling veroorzaken, dan moet de Isla 500.000 gulden betalen als dwangsom. Die vervalt als de Isla een voorziening aan de ingang van het binnenwater bouwt om olie te weren.