Turkse eigenaar van Ballast Nedam legt zeer forse bezuinigingen bouw op
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een van de grootste onderaannemers bij de constructie van het nieuwe ziekenhuis, Van den Pol Bouwtechniek, is van het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO) weggelopen na onenigheid met de nieuwe Turkse eigenaar van bouwer Ballast Nedam. Dit kan gevolgen hebben voor de oplevering.

hno

Renaissance Construction - Rönesans in het Turks - dat eind 2015 het Nederlandse bouwbedrijf overnam maar zelf geen ervaring heeft met ziekenhuisbouw, confronteerde de circa zeven onderaannemers van HNO en de verschillende lokale leveranciers met de sommatie om fors te bezuinigen op de eerder met Ballast Nedam contractueel overeengekomen budgetten en aanneemsommen.
In het geval van Van den Pol zou het weleens kunnen gaan om een opgelegde korting van 30 tot 40 procent. In geldbedragen uitgedrukt gaat het dan al gauw om 4 tot 5 miljoen dollar. Daar kan de onderaannemer uit Nederland het niet voor doen, maar weigert dat ook. De afgelopen periode is in hoogspanning onderhandeld over de ontbindingen en het vertrek van Van den Pol.
Insiders zeggen dat dit tot vertragingen kan leiden. Deze grote onderaannemer was belast met alles op het gebied van engineering, elektra, data en beveiliging. Een gespecialiseerde klus. Een Nederlands alternatief met als voorwaarde dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid zou bezig zijn zich te oriënteren. ,,Een eventuele vertraging zien we vooral terug aan het eind van het traject”, zegt een toezichthouder, die niet bij naam genoemd wil worden.
Intussen zijn ook de Nederlandse HNO-projectdirecteur en -projectmanager van Ballast Nedam Infra opgestapt. Karst IJtsma en Richard Bos, die lokaal gevestigd waren om vanaf het begin de bouw van het nieuwe ziekenhuis aan te sturen, hebben hun ontslag ingediend en zijn vertrokken. De constructie wordt nu de facto geleid door Turkse managers van Rönesans, die er dus later bij zijn gekomen. Vorige week werd bij een controle een aantal Turken op de locatie aangehouden omdat hun papieren niet in orde waren; intussen zouden zij de nodige vergunningen hebben gekregen.
Rönesans kocht Ballast Nedam, dat afstevende op een bankroet, inclusief de portefeuille met lopende projecten. Ballast is in wezen door Rönesans gered en het Nederlandse bouwbedrijf gaat binnenkort op in het grote Turkse concern. Omdat naar verluidt ook het HNO-project ‘op verlies’ stond, luidde de opdracht van de Turken om te korten. Om de rode cijfers zo veel mogelijk om te buigen in zwarte.
Dit gebeurt onder grote druk. Volgens sommigen ‘op intimiderende wijze’. In elk geval een manier waar Van den Pol, en mogelijk ook andere onderaannemers, niet mee geassocieerd wil worden. Bovendien is deze werkwijze van het zo veel mogelijk drukken van de kosten niet in het belang van het project en de kwaliteit van HNO.