Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling is met partners aan het kijken hoe de continuïteit van het project Curaçao Winery op lange termijn gegarandeerd kan worden. Dat heeft hij tegenover deze krant bekendgemaakt.

 

landhuishato


,,Ik steun het initiatief en het project; buitenlandse investeerders zagen potentieel in Curaçao en geloofden er genoeg in om hier een project te starten. Het betreft hier een potentieel exportproduct en het project heeft ook al - binnen een paar jaar tijd - bewezen toeristen aan te trekken. Ik betreur de situatie waarin ze nu verkeren. Mijn focus is nu om te kijken hoe we de oogst kunnen redden en het betreft hier een kwestie van dagen en niet maanden. De oogst mag niet verloren gaan. Tegelijkertijd creëren we hiermee de ruimte om te kijken hoe we de continuïteit van het project voor langere termijn kunnen garanderen.”
De eerste stappen voor het verrichten van een onderzoek naar de vermeende ‘bird strike risk’ zijn genomen, zo laat Rhuggenaath weten. ,,We moeten tot een duidelijke conclusie komen of er inderdaad sprake is van een bird strike risk of niet. Gebaseerd daarop kunnen we besluiten welke scenario’s mogelijk zijn.”
Curaçao Airport Holding heeft zich volgens de Economieminister bereid verklaard alternatieven voor de locatie te Hato te bedenken. Rhuggenaath denkt dat er hoe dan ook naar alternatieven moeten worden gezocht. ,,Aangezien dit project op korte termijn succes heeft geboekt, moeten we misschien aan uitbreiding denken. Ik denk dat we dus al naar alternatieven moeten kijken.” Een van de scenario’s die Rhuggenaath heeft voorgesteld is het behouden van beide locaties waarbij Landhuis Hato als toeristenattractie wordt gebruikt en de productie zelf elders plaatsvindt. ,,De Winery heeft zelf aangegeven dit niet efficiënt te vinden, maar ik denk dat prioriteit nu in ieder geval het redden van de oogst moet zijn. Daarna kijken we hoe we verdergaan.”