Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), dat als taak heeft de door de regering goedgekeurde plannen met betrekking tot de toekomst van de raffinaderij van Curaçao uit te voeren, kost de gemeenschap vele miljoenen, zonder dat duidelijk is wat de resultaten zijn en of de bestedingen worden gecontroleerd en verantwoord.

 

mdpt
De begroting 2014 van het MDPT - dat een half A4-tje beslaat - omvat de som van 5,5 miljoen gulden. Het Antilliaans Dagblad is in het bezit van deze begroting. Voor 2015 kreeg het MDPT, met Werner Wiels als voorzitter, ruim 4,5 miljoen. Geld dat afkomstig is van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).
Nadat het MDPT ten tijde van het kabinet Asjes op 29 november 2013 bij landsbesluit was ingesteld, bleek dat er vanuit de overheid geen potje met geld was gereserveerd voor de werkzaamheden. Ook RdK had hier eerst eigenlijk geen budget voor, zo blijkt uit een besluit van de Raad van Commissarissen (RvC) van 10 april 2014.
Mede aan de hand van een begroting opgesteld door het bestuur van RdK (lees: directeur José van den Wall-Arnemann, die op deze post was aangesteld door toenmalig PS-premier Ivar Asjes) stemde de RvC alsnog in met 5,5 miljoen.
De grootste kostenposten conform de begroting zijn een technische studie naar de resterende levensvatbaarheid van de raffinaderij (1,5 miljoen) en het KPMG-contract getekend in 2013 voor het leveren van technische expertise (1 miljoen). Maar ook wordt 1 miljoen uitgetrokken voor de vergoeding van de zeven (later acht) teamleden (ieder 5.000 gulden per maand) en de twee teamleiders (7.500 per maand elk) plus 350.000 gulden voor het geval een beroep moet worden gedaan op ambtelijke ondersteuning van juridische zaken en buitenlandse betrekkingen.
Een half miljoen is er voor reis- en verblijfskosten in verband met ‘lease agreement negotiation’ plus nog eens 250.000 gulden aan hotel- en reiskosten voor ‘partnership agreement negotiation’. Daarbovenop is 100.000 gulden nodig voor de reizen in het kader van de onderhandelingen met strategische partners (‘lobbying with PdVSA to get MoU and partnership agreement). Bij elkaar 850.000 gulden. Het is niet bekend hoeveel hiervan ook daadwerkelijk is uitgegeven. Wiels laat desgevraagd weten op dit moment geen informatie over het MDPT te willen delen. Hij kondigt aan eind juni een persconferentie te geven. Van den Wall-Arnemann was niet bereikbaar voor commentaar.
Drie ton wordt berekend voor juridisch advies en 250.000 gulden voor ‘speciale studies’ naar wat de beste LNG-optie is (LNG staat voor liquefied natural gas). Een opmerkelijke uitgavenpost is de 200.000 gulden die volgens de MDPT-begroting nodig is voor public relations en communicatie ‘to inform public and counter any attack by for example GreenTown, environmental organizations etc.’.