Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij het ‘Netherlands Carillon’ in Washington vond 4 mei de Dodenherdenking plaats. Dit jaar werd op verzoek van de Gevolmachtigd minister van Curaçao in de Verenigde Staten, Xavier Prens, een tweede krans geplaatst ter nagedachtenis van de honderdste geboortedag van de Curaçaose verzetsheld George Maduro.

georgemaduro1

Bij de ceremonie werd zowel de Nederlandse als de Amerikaanse vlag gehesen.
Het Netherlands Carillon is een geschenk van het Nederlandse volk aan de Verenigde Staten, als dank voor de hulp tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het is gelegen naast de militaire begraafplaats in Arlington.
De Gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington heeft een toespraak gehouden waarbij hij onder andere even stilstond bij de rol van Maduro. ,,Op 4 mei herdenken we, en houden we de gedachte levend aan de vele Nederlandse oorlogsslachtoffers. Een bijzondere vermelding verdient dit jaar George Maduro, een Joodse oorlogsheld die honderd jaar geleden werd geboren op Curaçao. Hij studeerde in Nederland toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hij onderscheidde zich tijdens de Slag om de Residentie, waarvoor hem postuum de Militaire Willemsorde werd toegekend. Tijdens de bezetting sloot hij zich aan bij het verzet. Hij werd verschillende malen gevangen gezet door de Duitsers en de laatste keer werd hem fataal. Hij overleed vlak voor de bevrijding in het concentratiekamp Dachau.”