Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Pueblo Soberano zal vandaag in de Staten haar steun betuigen aan Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels. Dat heeft PS-leider Jaime Córdoba desgevraagd tegenover deze krant verklaard.

wiels

Maar of ook andere coalitiepartners de vertegenwoordiger in Den Haag steunen is niet zeker.
De Staten vergaderen vandaag met premier Ben Whiteman (PS) over de implementatie van de aanbevelingen van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en de ombudsman over het functioneren van Wiels. Het laatste, derde rapport van december 2015 dat over het functioneren van de Gevolmachtigde minister gaat, zal ook aan bod komen in de Statenvergadering. Whiteman stuurde nog een laatste update van secretaris-generaal Stella van Rijn van Algemene Zaken over het actieplan voor het Curaçaohuis naar de Staten.
,,Marvelyne Wiels voert bij het Curaçaohuis de opdracht uit die ze heeft gekregen. Het Curaçaohuis was hiervoor een zooitje waar het geld over de balk werd gesmeten. Er werd veel geld uitgegeven aan drank en etentjes. Het had voorheen de naam dat het een rustige boel was en de Gevolmachtigde minister had een rustige, relaxte baan”, aldus Córdoba.
De partij is tevreden over het functioneren van de Gevolmachtigde minister. ,,PS is niet bang, wij blijven op de koers zitten die we hebben uitgezet. De Gevolmachtigde minister die na ons komt, hoeft zich niet meer te pletter te werken, wij hebben het werk immers al gedaan.”
PAIS-leider Alex Rosaria zegt tegen deze krant ‘niet met een geladen geweer’ het debat in te gaan. Er zullen kritische vragen worden gesteld aan Whiteman en aan de hand van de antwoorden zal het standpunt worden bepaald. In de <I>Èxtra<I> zei Rosaria gisteren dat de maat vol is: ,,We kunnen nu spreken van ‘drie slag is uit’.” Ook van de PAR en coalitiegenoot Glenn Sulvaran is niet zeker of zij Wiels zullen steunen. Van de oppositie hoeft ze geen steun te verwachten.
In de update van Van Rijn staat onder andere dat er volgens Soab een ‘toekomstgerichte analyse’ moet komen van taken, formatie en functies bij het kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao. Soab pleitte eerder ook voor afstemmingsoverleggen over de analyse, die nog steeds niet hebben plaatsgevonden. Nu de functie van directeur vacant is blijft onduidelijk hoe hieraan inhoud wordt gegeven.