Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zijn nog vier medewerkers en een patiënt besmet met de MRSA-bacterie. SehosHet ziekenhuis heeft direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De dragers van de bacterie zijn niet ziek, maar kunnen de bacterie wel verspreiden.
Vorige maand was de ‘ziekenhuisbacterie’ al aangetroffen op de afdelingen gynaecologie en verloskunde. Naar aanleiding hiervan zijn nu opnieuw onderzoeken gedaan onder een grotere groep patiënten en medewerkers, aldus het Sehos. Daarbij zijn de vijf nieuwe gevallen aangetroffen. Komende week worden de laatste tests gedaan. De medewerkers met MRSA mogen geen werkzaamheden in het ziekenhuis verrichten tot zij behandeld zijn. Het ziekenhuis heeft een ‘outbreak managementteam’ samengesteld om een efficiënte en effectieve aanpak te garanderen.
Voor patiënten, verpleging en bezoek gelden tijdelijk extra hygiënemaatregelen. Daardoor kan het werk van de verpleging meer tijd in beslag nemen. Er wordt extra aandacht besteed aan het goed reinigen van de handen en het gebruik van antibiotica tegen infecties. Zodra er geen nieuwe gevallen worden gevonden en de afdelingen gereinigd en gedesinfecteerd zijn, worden deze extra maatregelen stopgezet. In het ziekenhuis zijn folders verkrijgbaar met uitgebreide informatie over MRSA.
De zogenaamde ziekenhuisbacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. Daarom zijn ziekenhuizen daar extra alert op. Bij gezonde mensen geeft de bacterie meestal weinig problemen. Het Sehos stelt dat het idee dat de bacterie vaker voorkomt in oude ziekenhuizen, niet klopt. Sommige nieuwe ziekenhuizen in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika hebben te kampen met veel hogere aantallen.