Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het instituut voor duurzame ontwikkeling Korpodeko gaat samen met andere belanghebbende partners voorlichting geven in de wijken. KorpodekoIn samenwerking met de wijkorganisaties gaat Korpodeko uitleggen wat zij kunnen betekenen voor de burgers en bedrijven op Curaçao. Korpodeko zegt hiermee het oprichten van nieuwe bedrijven op Curaçao te willen stimuleren en ook bestaande bedrijven te willen informeren over wat Korpodeko kan betekenen.
Minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling was aanwezig bij de opening en verklaarde het initiatief van Korpodeko toe te juichen. Volgens de minister komt Korpodeko op deze manier dichtbij haar klanten en is dan toegankelijk voor de hele gemeenschap. Korpodeko werkt in dit programma samen met wijkorganisaties zoals Fundashon Vishon Bándabou (Viba) en instanties zoals Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). Beide organisaties waren aanwezig bij de opening.
Rhuggenaath gaf aan blij te zijn dat het programma op Bándabou van start gaat. Volgens de minister was dit een teken dat ook Korpodeko gelooft in het economisch potentieel van Bándabou. Bedrijven moeten zich niet alleen richten op de bewoners van Bándabou, maar ook op toeristen. Dat genereert ook nog eens deviezen en dat is goed voor de duurzame verbetering van de leefbaarheid van de wijken, aldus de minister.