Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijsvakbond Sitek en de overheid van Curaçao hebben een intentieverklaring gesloten na een heel traject aan onderhandelingen om tot een nieuwe cao te komen.

 

sitek

De onderhandelingen, die in februari werden opgestart, gaven beide partijen de ruimte om verschillende punten naar voren te brengen en deze te bespreken.
,,Het uitgangspunt voor de partijen om structuur te brengen in de onderhandelingen was het centraal stellen van het kind. En de vraag welk type eilandskind we willen creëren voor de toekomst en welke onderwijsvorm daarbij hoort. Daarbij is de docent de belangrijkste persoon die de kinderen moet opleiden en begeleiden”, aldus minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Irene Dick (PS).
Volgens de minister verliepen de onderhandelingen in vriendschappelijke sfeer ondanks de scherpe punten die naar voren werden gebracht. De intentieverklaring is ondertussen ook geratificeerd door de ministerraad, op 28 april. Nu moet nog een analyse volgen om te berekenen wat het pakket aan onderhandelde voorwaarden gaat kosten voordat het einddocument kan worden ondertekend. Dat moet binnen 2 weken rond zijn.