Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de ontwerp-Landsverordening die de ontwikkeling van Oostpunt mogelijk moet maken.

Oostpunt Dit is een groot zorgpunt voor Carmabi (Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation). Niet omdat de organisatie tegen de ontwikkeling van Oostpunt is, maar wel vindt dat er over de ontwikkeling van zo’n groot deel van Curaçao goed nagedacht moet worden.
In het wetsvoorstel wordt het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) aangepast. ,,In de huidige plannen wordt nauwelijks nagedacht over belangrijke zaken zoals hoe om te gaan met de unieke riffen bij Oostpunt, die van groot economisch en ecologisch belang zijn voor het hele eiland, maar bijvoorbeeld ook niet hoe met de inrichting van kustgebieden rekening wordt gehouden met het merkbaar stijgen van de zeespiegel door de opwarming van de aarde”, aldus Mark Vermeij, wetenschapper en plaatsvervangend directeur van Carmabi.
Hij legt uit: ,,Bij de aanpassing van het EOP voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis is de mogelijkheid tot inspraak niet weggelaten, maar in het geval Oostpunt wel. Wanneer kan men nu wel en wanneer niet zijn bezorgdheden uiten bij EOP-wijzigingen? Stelt u zich voor dat het EOP, net als in het geval van Oostpunt, zonder inspraak aangepast wordt om het mogelijk te maken een vuilstortplaats te bouwen naast uw wijk, dan zou het toch vreemd zijn als u hier als burger geen bezwaar tegen kan maken?”
Carmabi-directeur Paul Stokkermans voegt hieraan toe: ,,Wij beschouwen de concept-Landsverordening vooral als gelegenheidswetgeving die slechts bedoeld is om op snelle wijze de gerezen problemen tussen de overheid en de familie Maal op te lossen. De nieuwe wet is op dit moment bij de gebruikelijke adviesinstanties (Raad van Advies (RvA) en Sociaal Economische Raad (SER), om vervolgens via de ministerraad aan de Staten toegestuurd te worden.”