De vogelmigratie waarbij trekvogels van Zuid-Amerika terugvliegen naar hun thuisstation in Noord-Amerika is in volle gang.

tangare

Verschillende soorten vertrekken in de herfst uit Noord-Amerika waar het kouder wordt en steeds minder voedsel te krijgen is en gaan naar het warme en voedselrijke zuiden. In de lente gaan ze weer terug om zich voort te planten. In beide migratieperioden zijn er verschillende vogelsoorten die ook Curaçao aandoen op hun reis. Om voedsel te vinden en zo vetreserves te herstellen voor de voortzetting van de reis. Enkele vogels die hier dan te vinden zijn, zijn de zwartvleugeltangare, de vorkstaartvliegenvanger en de Amerikaanse oeverloper. Foto's Michelle da Costa Gomez