Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose Militie is gisteren versterkt met 22 nieuwe miliciens.

goudenhelm

Zij legden op de Marinekazerne Suffisant de eed of belofte af van trouw aan de koning en gehoorzaamheid aan de krijgstucht. Familie, vrienden en kennissen en gouverneur Lucille George-Wout waren daarbij aanwezig. Een bijzonder moment was er voor Sherlone Emmanuel Janzen, die de Gouden Helm kreeg als ‘best man’ van de opleiding.
Bij een tweede ceremonie ontvingen zes militieleden de medaille voor zes jaar trouwe dienst bij de Curaçaose Militie. Beide plechtigheden vonden plaats op het exercitieterrein van de kazerne. De gouverneur inspecteerde voor de beëdiging de troepen, waarna de miliciens in groepjes naar voren kwamen voor het afleggen van de eed of gelofte tegenover de Commandant der Zeemacht in het Caribische gebied, commandeur Hans Lodder. Hij reikte ook de medailles uit aan de miliciens die zes jaar in dienst zijn.