Minister Suzy Camelia-Römer van VVRP had onlangs een ontmoeting met de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, waarbij onder andere Willemstad is besproken dat volgend jaar al 20 jaar door Unesco als Werelderfgoed wordt erkend. De VVRP-minister heeft Bussemaker het beleidsplan voor Willemstad overhandigd dat vorige week in de ministerraad is aangenomen. Met dit plan zullen projecten in de binnenstad op concrete wijze kunnen worden aangepakt en kunnen tevens de eisen van Unesco worden nageleefd. 

binnenstad