Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra zal de oude installatie voor de productie van water via reverse osmose te Mundo Nobo vervangen. De nieuwe installatie komt ook bij Mundo Nobo maar op een andere plek dan de huidige.

mundonoboeen

Dat zegt directeur Darick Jonis.
De bestaande reverse osmose-installatie blijft voorlopig behouden en in werking. De nieuwe installatie zal volgens Jonis ‘een mooie behuizing krijgen, passend bij de toekomstige economische en toeristische ontwikkeling van het gebied’. Dat gebeurt in de laatste fase van de ontmanteling van de installaties van Aqualectra te Mundo Nobo en het schoonmaken van het terrein. Voor de operatie die in augustus 2015 begon is twee jaar uitgetrokken.
Ook de gasturbine nummer 2 voor de opwekking van elektriciteit blijft voorlopig in werking bij Mundo Nobo. De turbine heeft een reservecapaciteit van 20 megawatt en moet in de toekomst verplaatst worden naar de Dokweg. Jonis verwacht dat dit pas in 2018 of 2019 zal gebeuren en ‘alleen als er dan gas beschikbaar is op Curaçao’. ,,De gasturbine is gerevitaliseerd ter vervanging van de Agreko’s. Die werden gehuurd. We besparen kosten omdat de turbine eigendom is en we alleen nog hebben te maken met afschrijvingskosten.”
De ontmantelingswerkzaamheden lopen volgens Jonis volgens planning. Vorige week werd verdamper nummer 6 neergehaald en in tweeën gedeeld. In deze fase zullen ook ketel nummer 10 en 11 worden verwijderd. Andere verdampers werden al eerder gesloopt. De verdampers werden voorheen gebruikt voor het produceren van water op basis van stroom, maar dat gebeurt tegenwoordig dus via reverse osmose. Inmiddels zijn alle aggreko’s verwijderd en is dat deel van het terrein op acht containers na schoon. Als laatste zullen de schoorstenen op het terrein van Mundo Nobo worden gesloopt.
Aannemer Miles Trucking & Heavy Equipment Services is na een aanbesteding gekozen om de klus uit te voeren. Het bedrijf brengt geen kosten in rekeningen voor de sloopwerkzaamheden, maar verdient aan de verkoop van de metalen waarvan de installaties gemaakt zijn.