De 4 nieuwe vuilniswagens van Selikor zijn onlangs in bedrijf genomen.

selikor

Volgens het bedrijf kan het vuilophaalschema nu geoptimaliseerd worden en kunnen vertragingen worden weggewerkt. Op de foto directeur Wesley Kook samen met vertegenwoordigers van de productiefabriek in Italië en personeelsleden van Selikor. Foto Selikor