Het Nationaal Ontwikkelingsplan voor Curaçao is klaar. Het met behulp van het United Nations Development Program (UNDP) opgezette project moet de Curaçaose gemeenschap sterker maken.

ontwikkelingsplan

Daarvoor ging UNDP de wijken in, werd er gesproken met belangengroepen en werd er een ‘high level retreat’ gehouden met ministers en hoge ambtenaren. De regering heeft nu vijf werkgroepen (‘Tiger Teams’) opgericht voor de thema’s onderwijs, economie, milieu, nationale identiteit en goed bestuur. Foto Jeu Olimpio