Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tewerkstellingsvergunningen voor ongeschoolde of laaggeschoolde beroepen als automonteurs, kapsters, timmerlieden, maar ook serveerders, administratief personeel, koks (al dan niet van Chinese gerechten) worden niet meer verstrekt.
Dit is per 1 maart 2016 beleid, zo blijkt uit de ministeriële regeling van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Pueblo Soberano) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Naar nu blijkt heeft de bewindsvrouw dit op 26 februari jongstleden getekend. Het gaat om ‘nieuwe aanvragen’ ten behoeve van buitenlandse arbeidskrachten.
De lijst telt in totaal 34 beroepen. Van vakkenvullers, tuinlieden, tegelzetters, naaisters, bewakers, bouwassistenten, dienst- en postbodes, elektriciens, kamermeisjes, kinderverzorgers, krantenverkopers, lassers en landbouwers, tot loodgieters, masseuses, schoonheidsspecialistes, schoonmakers en ‘managers’.
Het doel van de stopzetting: het beschermen van de lokale arbeidskrachten. Dat is nodig, aldus minister Larmonie, omdat de werkloosheid onder de lokale bevolking nog altijd te hoog is (13 procent onder mannen van 24 jaar en ouder, 15 procent onder vrouwen van 24 jaar en ouder en maar liefst 37,2 procent onder de jeugd).
Dit terwijl het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao aangeeft dat in de afgelopen drie jaar jaarlijks meer dan 4.000 aanvragen voor tewerkstellingsvergunning werden ingediend. Degenen aan wie vergunningen zijn afgegeven voeren voornamelijk laag- en ongeschoolde functies uit, terwijl er onder de lokale bevolking voor deze functies ‘een groot aanbod bestaat’.
Het wordt als ‘van groot belang’ beschouwd ‘om de toelating van buitenlandse arbeidskrachten te reguleren’. Dat wil zeggen: stopzetting van nieuwe aanvragen. Dit is het nieuwe beleid en wordt omschreven als ‘om redenen ontleend aan het economisch belang’.
Volgens de PS-bewindsvrouw verkeren verschillende lokale bedrijven momenteel in een slechte financiële en economische situatie, met als gevolg dat ze arbeidskrachten moeten ontslaan ‘waarbij de voorkeur ligt op het ontslaan van de lokale arbeidskrachten’.
Het is niet bekend waar Larmonie deze vergaande en generaliserende stelling op baseert. Dat geldt ook voor de volgende overweging, namelijk ‘dat er een groeiende trend zichtbaar is waarbij werkgevers de voorkeur hebben om buitenlandse arbeidskrachten in dienst te nemen’ voor laag- en ongeschoolde functies. Dit terwijl er volgens SOAW ‘op allerlei opleidingsniveaus lokale werklozen beschikbaar zijn’.