Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Politiek leider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS heeft op verzoek van de coalitiepartijen een brief opgesteld waarin hij bezwaar aantekent tegen de deelname van ex-premier Gerrit Schotte (MFK) aan de Staten nu de rechter hem tot een gevangenisstraf van drie jaar heeft veroordeeld.
Dat heeft Rosaria tegenover deze krant verklaard. ,,De coalitie heeft aan mij gevraagd om een brief te concipiëren waarin wij protest aantekenen tegen de aanwezigheid van een veroordeelde persoon in de Staten. Die brief zal aan alle Statenleden worden uitgereikt. Ik hoop dat ook de oppositie zich achter de brief schaart, het is een ontwerptekst.”
Schotte werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor valsheid in geschrifte, witwassen en het in bezit hebben van frequency jammers. Bovendien mag hij zich de komende vijf jaar niet verkiesbaar stellen.
In een toelichting op de brief stelt Rosaria dat het aanzien van de Staten en het land meer schade is toegebracht door de veroordeling van Schotte. ,,Nu een parlementslid door de rechter is veroordeeld, zijn de Staten en het land daarmee nog meer in diskrediet gebracht. Schotte heeft laten zien dat hij niet integer is. Hij heeft zich ook niet gehouden aan de eed die Statenleden bij de gouverneur afleggen, namelijk dat zij het werk doen zonder druk van buitenaf en zonder dat anderen hun opdragen wat zij wel of niet moeten doen. In het geval van Schotte is het bij de rechtbank duidelijk bewezen dat hij zich hier niet aan heeft gehouden”, aldus de PAIS-leider.
,,Hij is niet veroordeeld voor het stelen van een blik sardientjes, nee, hij is veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, zaken die overduidelijk in strijd zijn met de eed die Statenleden afleggen. Dat hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis doet niets af aan het feit dat hij veroordeeld is. Het feit dat hij nu hiermee schermt, bewijst hoe hij manipuleert en de mensen verkeerd informeert.”
Rosaria is vastbesloten om druk uit te oefenen opdat de ex-premier opstapt. ,,Ik ben mij ervan bewust dat we een heel lange weg hebben om af te leggen. Hoe kun je een ethisch beroep doen op een persoon wanneer uit zijn staat van dienst duidelijk blijkt dat hij geen ethisch besef heeft? Wat er nu gebeurt moet een waarschuwing, een les zijn voor de kiezers dat als zij niet opletten, er mensen zijn die zich verkiesbaar stellen die een crimineel verleden hebben.”
De politiek leider van PAIS verklaarde ook het te betreuren dat de Staten vorig jaar niet akkoord zijn gegaan met een voorstel waarmee een eind gemaakt had kunnen worden aan de situatie waarin de Staten zich nu bevinden. Met name coalitiegenoot Pueblo Soberano en oppositiepartij MFK waren ertegen.

ADletters logo