Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Port Services (CPS) is ervan overtuigd dat hetgeen tot nu toe met havenautoriteit CPA en regering inzake een nieuwe concessieovereenkomst voor de Container Terminal is bereikt, het beste model is voor Curaçao, de haven, werknemers en de economie. Daar al te veel van afwijken kan leiden tot claims, onzekerheid voor werknemers en ‘chaos’.
Dit liet het particuliere stuwadoorsbedrijf CPS zondagmiddag weten. Dit aan de vooravond van de belangrijke Statenvergadering vandaag, waarin de toekomstige havenconcessie wordt behandeld.
Directeur en medeaandeelhouder Fernando da Costa Gomez hecht eraan te zeggen dat CPS op belangrijke hoofdlijnen al heeft ingestemd met zaken als: de monopliepositie komt in de nieuwe concessie te vervallen; de oneindigheidsclausule wordt vervangen door een concessie met een duur van 25 jaar; en CPS zal 50 miljoen gulden investeren in de haven, kranen en in verbetering van de terreinen en kades.
,,CPS heeft haar medewerking verleend om tot een nieuwe en gezonde concessieovereenkomst te komen omdat CPS ervan overtuigd is dat dit het beste alternatief is in vergelijking met de andere voorstellen - zoals de beëindiging van de huidige concessie over vijf jaar in het jaar 2021 - die allerlei negatieve consequenties zullen hebben.”
De opsomming die volgt klinkt dreigend: geen toekomst voor de huidige lokale werknemers; een sterfhuisconstructie die met zich mee zal brengen dat er geen vervanging, innovatie, onderhoud en investeringen in deze periode in de haven zullen plaatsvinden; een claim wegens onrechtmatige, vroegtijdige beëindiging van de huidige overeenkomst; indien CPA de investeringen in de kranen/terreinen doet in plaats van de CPS, heeft CPA publiekelijk aangekondigd dat de haventarieven verhoogd zullen worden (40-80 procent); de installatie van kranen alsmede de reparatie van de kades, die door CPA of derden moet geschieden, zal tot een operationele chaos leiden; het overgaan tot aanbestedingen, ‘bids’, betekent dat de Curaçaose haven uit handen wordt gegeven aan buitenlanders; in plaats van het voor de overheid/CPA en ook voor de operator gunstige ‘landlordmodel’ betekent dit scenario het continueren van het huidige ‘toolportmodel’ met de volgens CPS voor iedereen al bekende negatieve gevolgen. Aldus de directie van de exploitant van de Container Terminal in een boodschap duidelijk gericht aan regering en Statenleden.

ADletters logo