Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak Bientu, die de hele week zal duren, heeft loterijbaas Robbie dos Santos al op de eerste zittingsdag meerdere strafbare feiten toegegeven.

ADletters logoNaast vuurwapenbezit gaf hij ook toe illegale loten te hebben verkocht en de belasting te hebben ontdoken.
In een volle zittingszaal, waar Dos Santos samen met zijn vrouw en dochter aanwezig was, werd hij vertegenwoordigd door de advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en de Nederlandse advocaten-belastingdeskundigen Roel Kerckhoffs en Mariëlle Boezelman. Op de publieke tribune zaten werknemers van Robbie’s Lottery in gele t-shirts van het bedrijf, buiten op het Wilhelminaplein stonden nog zo’n vijftig aanhangers met een rode roos in de hand om hun baas te steunen.
In een eerdere verklaring bij het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft Dos Santos aangegeven niet te begrijpen waarom hij beschuldigd wordt van het verkopen van valse loten. Rechter Ter Berg las deze verklaring voor: ,,Die zijn al jaren geleden door nummerverkopers zelf ontworpen en gebruikt, al voordat Fundashon Wega di Number Korsou (FWNK) werd opgericht. Van misleiding is geen sprake, het verschil in formulieren is wel duidelijk.”
De rechter vroeg de loterijbaas waarom er op de andere bonboekjes, die door de straatverkopers van Dos Santos werden gebruikt maar niet officiële bonboekjes van FWNK waren, toch ‘Wega di Number’ staat. Dos Santos begreep niet waarom de rechter hier een punt van maakte, omdat ‘wega’ nou eenmaal ‘spel’ betekent.
Uit de voorgelezen verklaring blijkt ook dat Dos Santos nooit voorstander was van lotenverkoop op straat. ,,Het is moeilijk te controleren en werkt fraude in de hand. Tot 1992 had ik zes kantoren, waarin ik alleen maar vergunde loten verkocht. In 1992 heb ik een loterijbedrijf van twintig kantoren en relaties met straatverkopers overgenomen. Die straatverkopers verkochten alleen maar niet-vergunde loten. Dat heb ik laten voortbestaan, ook omdat bleek dat dit door concurrenten ook werd toegepast. Ik weet wel dat die handelwijze fiscaal gezien verkeerd was, niettemin werd er al die jaren niet zo zwaar aan getild, omdat die handelwijze door alle lotenverkopers werd gevolgd.”
FWNK zou dit wel hebben willen aanpakken, maar het bestuur van Curaçao heeft daar nooit op gereageerd, aldus Dos Santos die aangeeft sinds 2011 alleen nog vergunde loten te verkopen en inmiddels ook alleen nog digitaal, dus niet meer met bonboekjes. Zijn omzet zou in 2013 en 2014 op Curaçao tot verlies hebben geleid hierdoor. ,,Op kantoor verkoop je een lot voor 1,13 gulden, op straat vragen ze een gulden omdat ze de belastingen niet rekenen. Er is geen eerlijke concurrentie.”