Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Papiamentstalige ochtendkrant de Èxtra heeft bij de viering van haar 40-jarig bestaan een donatie gedaan aan de Fundashon pa Promové Lesamentu, een stichting die in de wijken Mundo Nobo en Charo het lezen onder kinderen stimuleert.

 

extra1

In de aanloop naar het jubileum doneerde de krant ook aan andere organisaties geld, zoals de Ride for the Roses, Fundashon Alton Paas, Biblionef Curaçao, Stichting Jeugd en Kinderzorg en wijk- en sportorganisaties. Lezers van de het ochtendblad konden als onderdeel van het feest meedingen naar een prijs van 4.000 gulden bij een cijferspel in de krant.
De Èxtra werd op 1 maart 1976 opgericht door wijlen Eddy Oleana en Mike Oehlers en de aandeelhouders Ronald Irausquin, ambtenarenvakbond Abvo en de Curaçao Federation of Workers (CFW). De krant telde eerst 12 pagina’s maar het ochtendblad wist het aantal pagina’s daarna uit te breiden tot 56. In het commentaar van gisteren werd met gepaste trots gemeld dat het ochtendblad de eerste krant was die de officiële spelling van het Papiaments hanteerde. In de tijd van de lancering van de krant waren er twee andere Papiamentstalige kranten op de markt. De Nobo, die in 1974 door Carlos Daantje was opgericht en La Prensa, die sinds 1928 op de markt was.
De ochtendkrant had jarenlang een eigen leus namelijk ‘de krant die aan de bakermat staat van de arbeiders en werknemers in de Nederlandse Antillen’. Die leus werd onder het logo op de voorpagina afgedrukt. De werknemers en arbeiders waren via de bonden aandeelhouders bij de krant. De redacteuren van Èxtra hadden 51 procent van de zogeheten A-aandelen, een garantie dat het moeilijk was om van buitenaf door te dringen in de redactie, aldus Oleana bij de oprichting. ,,De vakbonden participeren samen met ons zodat de arbeiders en werknemers praktisch de totale meerderheid hebben van het bedrijf”, aldus een uitspraak van Oleana in de eerste editie van de krant. ,,Van de zogeheten aandelen is 51 procent in handen van collega’s bij de krant en de rest is voor de andere arbeiders en werknemers van Curaçao, als zij interesse hebben. En dat is een novum voor de Antillen”, aldus Oleana op 1 maart 1976.
De krant moest als voorbeeld dienen voor de arbeiders en werknemers, zo werd bij de oprichting geschreven. ,,Wij weten dat hun blik op ons gericht is.” Alle arbeiders en werknemers werden opgeroepen om mee te werken zodat de krant hun de beste informatie kon bieden. Tegelijkertijd verklaarde de krant de arbeiders, werknemers en hun leiders kritisch te zullen volgen.
De Èxtra werd ook op Bonaire op 1 maart 1976 gelanceerd en werd daar door Agensia Noticiero Multro van Niki en Marvel Tromp vertegenwoordigd. De redactie bestond uit Herbert Cesilia en Bòi Antoin. Lezers konden zich op de krant abonneren, maar de distributie was lastig. Een jaar na de oprichting nam Boi Antoin op 22-jarige leeftijd de krant over met Bonaire Communication Services en werd hij directeur/redacteur. De krant ging in de losse verkoop. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Èxtra de krant is die het meest op het eiland wordt gelezen.