Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Iemand met een belastbaar inkomen van 3.000 gulden per maand, houdt dit jaar maandelijks 100 gulden na afdracht aan de belasting.

Dit meldt het ministerie van Financiën van Curaçao in een speciale folder met daarin de belangrijkste fiscale wijzigingen die per 2016 zijn ingegaan. De veranderingen werden deels al van kracht met ingang van 2015, terwijl de rest per 1 januari jongstleden van toepassing is.
,,Vanaf 1 januari 2016 houden we netto meer over”, is de centrale boodschap van het ministerie. De basiskorting is opgetrokken, waardoor meer mensen helemaal geen inkomstenbelasting betalen. Daarnaast zijn de belastingtarieven verder verlaagd en de belastingschijven aangepast.
Dit betekent dat de individuele werknemer er ‘op vooruit gaat’, aldus Financiën. Lagere inkomens gaan er relatief, in percentages uitgedrukt, er het meest op vooruit. ,,Als gevolg van deze wijzigingen gaan 33.210 belastingplichtigen er in koopkracht op vooruit in 2015 en 2016”, aldus de folder, die ook te lezen is op de website van de Belastingdienst/Inspectie der Belastingen.
Door de verdere verhoging van de algemene basisaftrek tot 2.175 gulden (was 1.997 gulden in 2014 en 2.112 gulden in 2015) is vanaf 2016 tot een belastbaar inkomen van 22.307 gulden geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dat was in 2015 nog 19.646 gulden en 16.64 gulden in 2014.
Per 1 januari dit jaar hoeven naar schatting 1.169 mensen geen inkomstenbelasting meer te betalen in vergelijking met 2014. In 2015 waren dit er al 1.313. ,,Dus door deze wijzigingen hoeven in totaal circa 2.482 belastingplichtigen geen inkomstenbelasting meer te betalen”, aldus het ministerie waar minister José Jardim politiek verantwoordelijk voor is.
Voordat het zover was om de Curaçaose burger minder belasting te laten betalen, moest de regering door een diep dal. Jardim verdedigde de ‘cold turkey’ aanpak die nodig was nadat in 2011 en 2012 de publieke financiën onder het kabinet van premier Schotte (MFK, PS en MAN) weer danig waren verslechterd.
Bij de vaststelling van de begroting 2013 van de nieuwe coalitie (PS, PAIS, PNP en Sulvaran, sinds enige tijd ook met deelname van PAR) nam de regering zich voor een integraal plan te implementeren om de financieel-economische situatie van Curaçao te herstellen. ,,Dit plan bevatte beleid om de overheidsinkomsten te verhogen, beleid om de overheidsuitgaven te verlagen en beleid om de structurele groei van de economie te versnellen.”
De collectieve lastendruk wordt ervaren als een obstakel voor een duurzame economische groei. Om het investeringsklimaat te verbeteren is het voornemen aangekondigd om met ingang van 2015 en 2016 de collectieve lasten te verminderen. ,,Dit geldt voor zowel werknemers als werkgevers.”
ADletters logo