Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Zowel voor wat betreft de bankbiljetten als de circulatiemunten wordt de Centrale Bank geconfronteerd met ontwikkelingen en omstandigheden die er voor zorgen dat de huidige biljetten en munten op relatief korte termijn vervangen dienen te worden.
Het Antilliaans Dagblad leest dit in de beleidsplannen voor 2016. Actie is nodig om de kwaliteit van het geld in circulatie en de robuustheid tegen vervalsingen te kunnen blijven waarborgen. De ontwikkelingen waarmee de CBCS te maken krijgt, zijn de beschikbaarheid van het bankpapier, de veroudering van de echtheidskenmerken en de moeilijk verkrijgbare rondellen (de nog niet bewerkte muntplaatjes).
In verband hiermee zijn op de begroting van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten middelen opgenomen voor de introductie van een nieuwe munteenheid of een ‘upgrade’ van de bestaande serie bankbiljetten en circulatiemunten.
Het gaat in totaal om 10,9 miljoen gulden die hiervoor is gereserveerd; namelijk voor de ‘herdruk bankbiljetten en circulatiemunten’. De aanmaakkosten van biljetten staat voor bijna een miljoen op de begroting.
Na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10-10-’10, waarna Curaçao en Sint Maarten een monetaire unie vormden, zou de huidige Nederlands-Antilliaanse gulden worden vervangen door een Caribische gulden. De invoering van de nieuwe munteenheid had al vanaf het begin vertraging opgelopen waardoor de Caribische gulden niet direct bij de opheffing van de Antillen kon worden ingevoerd, maar pas op 1 januari 2012. Ook dat werd niet gehaald; vermoedelijk omdat beide landen niet overtuigd zijn van de voortzetting van de gemeenschappelijke munt en Centrale Bank.
De begroting 2016 van de Centrale Bank voorziet in de aanschaf van een kleinere bankbiljettenverwerkingsmachine, die als back-up zal dienen, en sorteer- en telmachines voor circulatiemunten. Beiden zijn eveneens van belang om de kwaliteit van het geld in circulatie te blijven bewaken.