Van en onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Een kleine raffinaderij”, zo omschrijft Ronny Cornelius, hoofd IJkwezen, de fabriek in Heintje Kool die donderdag werd ontmanteld.

In de fabriek werden verschillende vormen van olie verwerkt. De autoriteiten willen nu vooral duidelijkheid over de herkomst en aard van de dieselolie die werd aangetroffen.
De douane heeft twaalf containers - 440 ton aan olieproducten - die op de werf stonden, klaar voor transport naar Dubai, in beslag genomen. Volgens Cornelius is de eigenaar van de illegale fabriek uit Jordanië afkomstig. ,,Het gaat om een netwerk. De eigenaar heeft een onderneming in Dubai waar rubber en andere producten op basis van olie worden gemaakt.”
Op het terrein werden allerlei soorten olie aangetroffen. Een deel van de producten werd lokaal verkocht voor het maken van biodiesel. Gisteren was Cornelius met laboranten van de Isla-raffinaderij op het terrein in Heintje Kool om monsters te nemen. Op basis daarvan kan worden bepaald om hoeveel en wat voor olie het gaat en waar die vandaan komt. ,,We weten niet waar de dieselolie vandaan komt. Dat wordt nu uitgezocht. Het is niet uitgesloten dat die producten van het Isla-terrein zijn gestolen”, zegt Cornelius.
Het terrein is voorlopig afgesloten, ook voor de eigenaar en zijn medewerker. Het bedrijf werkte zonder vestigings- en hindervergunning. De situatie is volgens het hoofd IJkwezen ‘levensgevaarlijk’ voor de bewoners in de omgeving. Bovendien is sprake van een enorme milieuvervuiling. ,,Het hele gebied is vervuild. Restanten van olie werden gewoon in een gat in de grond gedumpt en bedekt met zand.”
De autoriteiten kwamen de illegale fabriek op het spoor door een tip van een bewoner. De inval donderdag gebeurde met ondersteuning van de politie door een multidisciplinair team van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB), de afdeling IJkwezen van het ministerie van Economische Ontwikkeling, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Curoil en de Isla-raffinaderij.