Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op korte termijn begint de bouw van 62 verschillende modelwoningen bij Wechi. Dat heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) bekendgemaakt.

Het doel is dat er in totaal 4.000 huizen gebouwd worden volgens de internationaal geldende normen van groene energie. Het ministerie heeft ervoor gezorgd dat dammen en greppels aangelegd worden voor een goede afwatering bij regenval. De bouw vindt in fases plaats. In de eerste fase worden 700 huizen opgeleverd, de huizen hebben een oppervlakte van circa 300 m2. In een later fase zullen er ook recreatiegebieden, scholen en winkelcentra gebouwd worden.
De bouw van deze huizen is een van de prioriteiten die verantwoordelijk minister Suzy Camelia-Römer zich bij haar aantreden heeft gesteld. Bij Fundashon Kas Popular (FKP), staan meer dan 7.300 burgers op de wachtlijst voor een woning, terwijl Domeinbeheer een wachtlijst van om en nabij 3.500 mensen heeft. De noodzaak bestaat om gemiddeld 340 huizen per jaar te bouwen. De afgelopen 5 jaar heeft FKP minder dan 80 huizen per jaar gebouwd.