Leerlingen van de Albert Schweitzer havo/vwo hebben op 7 en 8 december in het kader van het vak Kunstvak een bezoek gebracht aan het Instituto Buena Bista (IBB). In de weken voorafgaand aan dit bezoek hebben ze in de les gewerkt aan een interpretatie van hun eigen identiteit. Het tweedaagse bezoek aan IBB begon met een presentatie door de leerlingen van hun werkstukken. Hier kregen zij feedback op van kunstvakdocent Saskia Monhemius en van IBB MJ Franco Zapata. Vervolgens zijn de leerlingen aan de slag gegaan met hun werkstuk en aan het einde van de tweede dag hebben ze het resultaat van hun harde werken getoond in fantastische presentaties.