Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ex-premier Ivar Asjes heeft onlangs zijn nieuwe partij ‘Propósito pa Kòrsou’, afgekort ‘Pro Kòrsou’, bij de notaris opgericht.

asjesprokorsou

Dat heeft de nieuwe partij in een persverklaring bekendgemaakt. Doelstelling van Pro Kòrsou is om het algemeen belang te dienen. ,,Onze principes solidariteit, sociale rechtvaardigheid en deelname zijn verankerd in het betrekken van alle burgers, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van onze samenleving altijd op de eerste plaats worden gezet. Dat betekent dat iedere burger van Curaçao gelijke kansen moet hebben zodat de burger en zijn of haar gezin een sociaaleconomische ontwikkeling heeft die een acceptabel en gezond bestaansniveau garandeert.”
De nieuwe partij doet aan de verkiezingen van 2016 mee. De partij is een voorstander van een goede balans tussen een financieel-economische ontwikkeling en een sociaal-culturele, met speciale aandacht voor goed onderwijs, gezondheid, een gezond milieu, veiligheid en een optimale sociale zorg. Burgers hebben in de visie van de partij de plicht om hun verantwoordelijkheid te dragen en alle moeite te doen om hun levensniveau te verhogen.