Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose mededingingsautoriteit (Fair Trade Authority Curaçao, FTAC) die via de Landsverordening concurrentie ingesteld moet worden, krijgt vergaande onderzoeksbevoegdheden zoals het binnentreden van woningen. Dat constateert de PAIS-fractie.
De partij vraagt zich af waarom de FTAC deze bevoegdheid wel krijgt, terwijl in het verleden het binnentreden van woningen voor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (SBCS) uit de landsverordening is verwijderd.
Hoewel het antwoord op deze vraag uitblijft, wordt in een schriftelijke reactie van de inmiddels demissionaire regering wel uitgelegd waarom het belangrijk is dat FTAC deze bevoegdheid krijgt toegewezen: ,,Het binnentreden van woningen is inderdaad een vergaande bevoegdheid en noodzakelijk gebleken voor de opsporings-en handhavingstaak van een mededingingsautoriteit. Veel mededingingsautoriteiten in de wereld hebben deze bevoegdheid. Ervaringen van de Europese Commissie bij het onderzoek naar overtredingen van de mededingingsregels en van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Nederland, hebben geleerd dat cruciale onderdelen van het bewijs van een overtreding wordt gevormd door op schrift gestelde of digitaal opgeslagen informatie zoals correspondentie, gespreksverslagen en delen van een administratie.”