Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De Staten heeft zich gisteren vooral negatief uitgelaten over het plan van de regering om te korten op de AOV-uitkering van gepensioneerden als zij buiten Curaçao wonen. Eerder liet de Raad van Advies ook al weten dit wetsontwerp niet te steunen.
De MFK liet weten dat dit wetsontwerp niet rijp is voor behandeling. PAIS liet bij monde van fractie- en partijleider Alex Rosaria weten de nodige vragen en twijfels te plaatsen bij het plan om te korten op de ouderdomspensioen van gepensioneerden die in het buitenland verblijven. En Elmer Wilsoe van Pueblo Soberano gaf te kennen het wetsontwerp bespottelijk te vinden. ,,Ik spaar mijn hele leven voor een beetje geld waar ik tijdens mijn pensioen gebruik van kan maken. Als ik besluit dat ik mijn oudere jaren ergens anders wens door te brengen, is dat mijn keus. Ik kan hier niet voor worden afgestraft”, aldus de parlementariër.
De Raad van Advies liet eerder weten dat het plan te veel het kenmerk heeft van een koude bezuinigingsmaatregel zonder dat er goede argumenten zijn voor de korting met 25 procent. Volgens de RvA is zij zich bewust van de noodlijdende positie van het AOV-fonds, maar van een duidelijk en doeltreffend plan om dit fonds te redden, was volgens de RvA echter geen sprake. In 2013 was er al een grote wijziging door de leeftijd te verhogen van 60 naar 65 jaar. Het sociale aspect van de AOV lijkt geen rol te spelen, merkte de RvA op. Bovendien zou een korting in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) was eveneens kritisch op de voorgestelde maatregel. Die maakt onderscheid tussen groepen uitkeringsgerechtigden en levert maar een bescheiden bezuiniging op. De VBC stelde voor om in plaats van deze korting de kerstbonus van gepensioneerden te elimineren. ,,Maar die mening deelt de regering niet”, zo gaf demissionair minister José Jardim van Financiën gisterochtend op Radio Direct te kennen.