Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Meerderheidsaandeelhouder UTS in datacenter Ctex heeft een akkoord bereikt met de kredietstrekkers. Dat maakt het voor UTS beter mogelijk om Curaçao Technology Exchange nv - al tijden balancerend op de rand van de afgrond - te redden.
Het Antilliaans Dagblad beschikt over informatie dat de financiële instellingen, die met in totaal 31 miljoen dollar aan uitstaande leningen betrokken zijn bij Ctex, hebben ingestemd met een voorstel van het telecommunicatiebedrijf. Daarmee kan UTS schoon schip maken bij het datacenter te Mahuma, dat nog maar kort geleden - namelijk in maart 2014 - op feestelijke wijze in gebruik werd genomen, maar al snel met onoverbrugbare financiële problemen kwam te zitten.
Ten eerste was er de substantiële overschrijding van de bouwsom. Maar ook daarna bleven de operationele inkomsten achter bij de beloofde prognoses, terwijl de kosten - waaronder de salarisuitgaven voor marketing- en acquisitiemedewerkers - aanzienlijk waren. Het buitengewoon groots en duur opgezette Ctex kon daardoor al snel de rekeningen van crediteuren, opgelopen tot zo’n 7 miljoen dollar aan leveranciers en aannemer, niet betalen.
Desondanks wist initiator en toenmalig ceo Anthony de Lima alle aandeelhouders en schuldeisers telkens te overtuigen dat het wel goed zou komen; dat de (internationale) cliënten zouden binnenstromen en de inkomsten spoedig zouden aantrekken, en - toen dit toch niet snel genoeg het geval bleek te zijn - dat Ctex verkocht zou kunnen worden aan een buitenlandse partij, die zou zorgen voor de benodigde kapitaalinjectie.
UTS, met circa 60 procent van de aandelen Ctex (destijds aangekocht tegen 5 miljoen dollar), vertrouwde het niet en vulde de tot dan eenmansdirectie bestaande uit enkel De Lima aan met twee hoge financiële functionarissen van UTS. Toen begin 2015 na perspublicaties bleek dat er in het businessplan van 2011 van Ctex was gerommeld met intentieverklaringen van grote multinationals - die door het commercieel management echter niet mochten worden benaderd om tot concrete contracten met Ctex te komen - en De Lima niet kon bewijzen dat de Letters of Intent (LOI’s) authentiek waren, was voor UTS de maat vol en werd de arbeidsovereenkomst met de ceo beëindigd.
UTS nam de leiding van Ctex over. Om het gloednieuwe maar verlieslatende datacenter te redden, wil UTS - dat de afgelopen periode als enige de maandelijkse tekorten aanvulde - het heft in eigen handen nemen; door uitkoop van de overige 40 procent aan aandeelhouders (die kregen overigens nog geen bod gepresenteerd), maar óók dat de banken en overige lenders akkoord gaan met overname door UTS van de totale door het consortium verstrekte leenbedrag van 31 miljoen dollar.
Deze overname van de leningen dient dan wel tegen een flinke korting te gebeuren. Afgelopen weekeinde werd duidelijk dat de financiële instellingen consensus hebben bereikt en instemmen met de overname tegen een ‘behoorlijke korting’. Daarmee gaan ook de zekerheden - verstrekte hypotheken op het gebouwencomplex - over naar UTS. Naar wat deze krant heeft begrepen gebeurt dit tegen een korting van meer dan 50 procent. Hierdoor is financiële herstructurering mogelijk.