Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het personeel van de Intensive Care (IC) van het Sehos is geveld door ziekte. Acht van de 27 IC-verpleegkundigen zijn ziek.

Daarom is er één bed minder beschikbaar op de afdeling en worden er sneller patiënten overgebracht naar Colombia voor verpleging. Dat laat waarnemend medisch directeur Franke Scheper van het Sehos desgevraagd weten.
De IC-afdeling van het Sehos heeft een capaciteit van zeven bedden. Nu kunnen er dus nog maar zes patiënten worden opgenomen op de IC. Scheper noemt het tekort aan personeel ‘heel vervelend’. Het Sehos heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB), per brief, gevraagd om sneller medewerking te verlenen bij een medische uitzending. De SVB moet, als het onderzoek of de behandeling niet op Curaçao kan worden verricht deze uitzendingen eerst goedkeuren.
Volgens de medisch directeur is het een niet op zichzelf staand probleem. Er is een algeheel tekort aan verplegend personeel voor de IC-afdeling. Daar moet volgens hem wat aan veranderen. Daarom wordt er vandaag gesproken met opleidingen. Scheper wil de verpleegkundigen breder opleiden, zodat zij, in het geval van onderbezetting, ook op een andere afdeling kunnen worden ingezet en het tekort zo beter kan worden opgevangen.
Dat alles moet uiteindelijk leiden tot betere zorg voor de patiënt. Deze optimale zorg wil Scheper bieden in het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO), maar daarvoor is het wel nodig dat er nu al wordt begonnen met het opleiden van de verpleegkundigen. ,,Het is geen ‘stand alone’ project. We moeten vanuit het oude ziekenhuis al beginnen met verbeteren.
Scheper wil alle neuzen dezelfde kant op met een gemeenschappelijke doelstelling: de best mogelijke zorg leveren aan de patiënt. ,,Financiën zijn belangrijk en moeten worden opgelost maar het gaat om de zorg”, stelt hij. ,,We moeten nu al beginnen met verbeteren. We moeten ook in het nieuwe ziekenhuis elke dag verbeteren.”